Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej Polityka cookies

 81 756 44 00    
 
sekretariat@kruszywa-niemce.com.pl     
 
A+ A A-

RODO

FORMULARZ ZGODY

              ______________________
              Imię i nazwisko
 
              _______________________   ________________
              Adres poczty elektronicznej  /   numer telefonu
 
FORMULARZ ZGODY
 
              Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z    dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem               danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia    dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”:
 
☐          Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych,
w odniesieniu do produktów własnych i usług Spółki pod firmą:  Kruszywa Niemce Spółka Akcyjna z siedzibą w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000405783, REGON: 061347905, o kapitale zakładowym w kwocie 9.306.215,00 zł,  opłaconym w całości (dalej: „Administrator”), drogą elektroniczną na podany przeze mnie powyżej adres poczty elektronicznej.
 
☐  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych,
w odniesieniu do własnych produktów  i usług  Administratora, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym  także w formie SMS.
 
☐          Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newsletterów drogą elektroniczną.
 
Prawa dotyczące ochrony przetwarzania danych ujęte są w przekazanej mi klauzuli informacyjnej.
 
Potwierdzam, że znane mi jest prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych w powyższym celu danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.
_______________________      _______________________
/data i miejscowość/                                   /podpis/
 

KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W NIEMCACH ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k. Lublina wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000405783, NIP: 713-308-30-23 , REGON: 061347905 kapitał zakładowy: 9 306 215,00 PLN