Wydobywane przez nas piaski kopalniane to piaski kwarcowe, geneza rzeczno-lodowcowa, czwartorzęd. Głównymi składnikami są ziarna kwarcu – bezbarwne, transparentne w przeważającej ilości. Niewiele mniej ziaren barwy mlecznej, czasami barwy żółtej. Podrzędnie występują ziarna skał magmowych i minerały ciemne.

Kruszywa najlepszej jakości

Kopalnia piasku

W ramach struktur firmy PPMB Niemce S.A., funkcjonuje odkrywkowy zakład górniczy – kopalnia piasku prowadzona przez spółkę Kruszywa Niemce S.A., jako jednego z największych producentów kruszyw mineralnych w środkowo- wschodniej Polsce. W skład firmy wchodzi m.in. wspomniana kopalnia piasku w Wólce Rokickiej Kolonii oraz nowoczesny zakład przetwórczy produkujący piaski uszlachetnione i suszone. Kopalnia piasku o powierzchni 55 ha jest jednym z kluczowych elementów naszej infrastruktury.

Wytwórnia betonu

Wytwórnia betonu KRUSZYWA NIEMCE S.A., rozpoczęła działalność w lutym 2020 roku. Jest to nowoczesny węzeł betoniarski firmy ZREMB STRZEGOM, wyposażony w mieszarkę turbinową BT–2250, o wydajności ok. 60 m3/godz. Dokładność realizacji receptur zapewnia komputerowe sterowanie procesem dozowania i mieszania przez system firmy SAUTER GMBH.

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce

tel. 81 756 44 00
mail: sekretariat@ppmb.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl