IMG_5507

DANE SPÓŁKI

Kruszywa Niemce S.A., z siedzibą w Niemcach,
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.
NIP: 7133083023,
KRS: 0000405783,
REGON: 061347905.

Kopalnia piasku

DOKUMENTY REJESTRACYJNE

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez: IPOPEMA Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000230737, NIP: 5272468122, REGON: 061347905.

 www.ipopemasecurities.pl

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce

tel. 81 756 44 00
mail: sekretariat@ppmb.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl