img-piaski-plukane

Część wydobywanych przez nas piasków kopalnianych kierowana jest do procesu uszlachetniania. Proces uszlachetniania piasków polega na wypłukaniu z nich zanieczyszczeń i segregacji na poszczególne frakcje. W stanie wilgotnym, bezpośrednio po hydrosegregacji, mają zastosowanie do produkcji wszelkiego rodzaju betonów, zapraw murarsko-tynkarskich, drobno- i wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych. Są składnikiem mas bitumicznych stosowanych do nawierzchni dróg i lotnisk.

Piaski uszlachetnione

Piasek uszlachetniony 0-0,5 mm do betonu

PN-EN 12620 wilgotny
PN-EN 12620
  • Zastosowanie
  • do wykonywania tynków, produkcji suchych mieszanek, zapraw murarskich, tynkarskich, klejów i mas samopoziomujących, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Piasek uszlachetniony 0,5-2 mm do betonu

PN-EN 12620 wilgotny
PN-EN 12620
  • Zastosowanie
  • do wykonywania posadzek – miksokretem, do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Piasek uszlachetniony
0-2 mm do betonu

PN-EN 12620 wilgotny
PN-EN 12620
  • Zastosowanie
  • do produkcji betonu towarowego, do produkcji kostki brukowej i innych wyrobów prefabrykowanych.

Piasek uszlachetniony
0-2 mm do MMA

PN-EN 13043 wilgotny
PN-EN 13043
  • Zastosowanie
  • do produkcji mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Piasek uszlachetniony
0-2 mm do piaskownic

z atestem PZH wilgotny
atest PZH
  • Zastosowanie
  • piaskownice, obiekty sportowe.

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce

tel. 81 756 44 00
mail: sekretariat@kruszywa-niemce.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl