Nasza kopalnia posiada złoża surowców typowo piaskowych, niemniej w trakcie procesu uszlachetniania powstaje nadziarno, które również znajduje zastosowanie. Najlepsze frakcje żwirowe są płukane powtórnie i nadają się do zastosowania w betonach. Pozostałe grubsze frakcje są wykorzystywane bezpośrednio do zastosowań pomocniczych drogowych.

Kruszywa pozostałe i żwiry

Żwir wielofrakcyjny
2-8 mm do betonu

PN-EN 12620 wilgotny​
2-8 mm
  • Zastosowanie

Mieszanka kwarcowo węglanowa

frakcja​
8-32 mm
  • Zastosowanie

Mieszanka kwarcowo węglanowa frakcja

frakcja
32 – 100 mm
  • Zastosowanie

Mieszanka kwarcowo węglanowa

frakcja
>100 mm
  • Zastosowanie

Kamień mieszany

>100 mm
  • Zastosowanie

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce

tel. 81 756 44 00
mail: sekretariat@kruszywa-niemce.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl