Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam Państwo przekazują, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.
Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą: Kruszywa Niemce S.A. z siedzibą w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.
Mogą się Państwo skontaktować z nami:
– listownie – na adres: ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce,
– e-mailem – na adres: sekretariat@ppmb.pl,
– telefonicznie – na numer: 81 756 44 00.

Więcej informacji jak przetwarzamy Państwa dane, znajd Państwo w przewodniku ochrony danych osobowych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm).

Dokumenty

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce

tel. 81 756 44 00
mail: sekretariat@ppmb.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl