img-piaski-kopalniane

Wydobywane przez nas piaski kopalniane to piaski kwarcowe, geneza rzeczno-lodowcowa, czwartorzęd. Głównymi składnikami są ziarna kwarcu – bezbarwne, transparentne w przeważającej ilości. Niewiele mniej ziaren barwy mlecznej, czasami barwy żółtej. Podrzędnie występują ziarna skał magmowych i minerały ciemne.

Piaski kopalniane

Piasek podsypkowy (zwykły) 0-2 mm

PN-EN 13242​
  • Zastosowanie
  • do wykonywania podsypek jako warstwy stabilizującej pod układane drogi, place, oraz zagęszczania i wyrównywania wykopów.​

Piasek przesiewany mechanicznie 0-2 mm

PN-EN 12620
  • Zastosowanie
  • do produkcji betonu towarowego, zapraw murarskich oraz innych materiałów budowlanych.

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce

tel. 81 756 44 00
mail: sekretariat@kruszywa-niemce.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl