Spółka Zależna
PPMB Kruszywa Niemce S.A.

ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce k/Lublina

telefon: 81 756 44 00
fax.: 81 756 16 27

mail: info@kruszywa-niemce.com.pl

Dział handlowy

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw 
tel. 669 808 010
e-mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

 
Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu

Zarząd Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2C/241, 01-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000052321, NIP: 7131786654, REGON: 430672590, o kapitale zakładowym 9.088.000,00 zł, opłaconym w całości, która ma status administratora danych w związku z prowadzonymi przez siebie działaniami, przeprowadziła wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce k. Lublina

tel. 81 756 44 00
mail: info@kruszywa-niemce.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl