Relacje w sprawie obligacji

xxx

xxxx
xxxx
  • xxxxxxxxx
  • xxxxxxx

Kruszywa  Niemce  S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce k. Lublina

tel. 81 756 44 00
mail: info@kruszywa-niemce.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Iwona Bolek – Kierownik ds. Sprzedaży Kruszyw
tel. 669 808 010, mail: iwona.bolek@ppmb.pl,

Mariusz Giryluk – Kierownik Wytwórni Betonu
tel. 881 400 904, mail: mariusz.giryluk@kruszywa-niemce.com.pl